מי אתם באמת? קהילת הסולם והרב אדם סיני?

קהילת הסולם כת? התייחסות ומענה על הלשון הרע המופץ באכזריות אודות הקהילה:

רבנים נכבדים, מכרים וידידים על קהילת הסולם.

אמיר זמורה מחלוצי המרכז הישראלי לכתות מדבר בשבח קהילת הסולם: